Tillatte fil-vedlegg: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .zip